Previous Page  2 / 2
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 2
Page Background

I, en virtut de tot el que s'exposa,

ACORDEN

·

Primer

- Que amb els acords de Constitució de l'Autoritat del Transport

Metropolità formalitzats en aquesta data, les administracions representades

en aquest acte consideren que s'acompleixen de manera satisfactòria els

objectius de l'Acord-marc de 28 de juliol de 1995.

·

Segon

- Que l'Administració General de l'Estat designarà dos representants

que formaran part del Consell d'Administració de la constituïda "Autoritat del

Transport Metropolità, Consorci per a la coordinació del sistema metropolità

de transport públic de l'àrea de Barcelona" en qualitat d'observadors, de

conformitat amb el que preveuen els seus Estatuts.

I, en prova de conformitat, signen aquest Acord en el lloc i data indicats a

l'encapçalament.