TransMet Xifres 2004 - page 2

L’any 2004 es va produir un increment de l’oferta de transport públic a la Regió
Metropolitana de Barcelona amb l’entrada en funcionament del Trambaix i del
Trambesòs.
El 3 d’abril s’inaugurà el Trambaix i el 8 de maig el Trambesòs, ambdós dins del
Sistema Tarifari Integrat. Durant aquests mesos de funcionament els tramvies han
transportat 7,7 milions de passatgers.
Així mateix, també es van incorporar a la integració tarifària els autobusos interur-
bans de CRA La Hispania, AutocarsVendrell i La Hispano Hilariense.
Durant l’any 2004 el creixement del transport públic col·lectiu es va situar fins als
868,2 milions de viatges el que suposa un d’increment del 3,7% respecte l’any
2003.
Pel que fa als modes ferroviaris van experimentar un augment del 4,6% respecte
l’any anterior, situant-se la seva demanda fins als 540,9 milions de viatges.
Pel que fa la xarxa d’autobusos, l’augment de viatgers de l’any 2004 va ser més
moderat que l’any anterior, concretament d’un increment de 7,2 milions de viatges
més, respecte l’any 2003, un 2,3%.
Els autobusos de l’àmbit de l’EMT van tenir un creixement de l’1,7%, els autobusos
interurbans del 5,3% i els autobusos de transport urbà de competència municipal,
fora de l’àmbit de l’EMT, gairebé d’un 4,2% respecte l’any 2003.
Entrada del sistema tramviaire a l’RMB.
1 3,4,5,6
Powered by FlippingBook