TransMet Xifres 2004 - page 5

Transport en autobús. Any 2004
* Modificacions de concessions respecte l'any anterior
Primera Corona STI
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
04 / 03
(%)
Autobusos titularitat EMT
Transports de Barcelona, SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SA
Rosanbus, SL
TCC (SA, SL)
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
Transports Lydia, SL
40,9
0,3
5,5
2,2
2,3
1,6
9,7
0,4
0,2
205,0
2,2
10,8
5,6
7,1
2,5
30,7
1,0
0,4
0,7%
0,7%
8,2%
10,0%
19,6%
6,7%
1,3%
9,3%
-2,2%
Resta STI
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
04 / 03
(%)
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Barcelona Bus, SL*
Cingles Bus, SA*
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA*
Empresa Plana*
FYTSA
La Hispano Igualadina, SA
La Vallesana, SA
Sarbus (Martí i Renom, SA)
Soler i Sauret, SA
Altres (15)
0,8
0,3
1,2
1,4
3,9
2,5
1,1
2,0
3,2
0,9
3,4
1,9
5,0
0,9
0,2
1,1
1,2
2,6
2,5
1,4
2,4
1,6
0,9
5,1
3,1
3,5
2,9%
-
-
-
7,5%
-
-
10,7%
8,0%
0,1%
0,8%
3,7%
16,6%
Recaptació
(M
)
92,54
0,69
4,82
2,13
2,78
6,10
12,07
0,34
0,11
Total transport interurbà
27,7
26,3
Recaptació
(M
)
0,64
0,38
0,75
1,11
2,67
2,51
1,07
2,48
2,60
0,69
3,86
2,30
3,54
24,61
5,31%
Transport urbà de competència municipal
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
04 / 03
(%)
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers
CTSA-Mataró Bus
Transports Públics, SA (Rubí)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Sarbus+Saíz (Sant Cugat)
TMESA (Terrassa)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
Altres (24)
0,4
1,1
0,6
2,8
0,9
2,5
0,4
1,8
0,9
5,0
1,5
12,9
1,1
10,4
0,6
3,2
-5,6%
2,9%
7,2%
0,8%
-0,1%
2,4%
10,8%
34,8%
Total transport urbà
10,4
35,7
Recaptació
(M
)
0,55
2,32
0,60
6,04
0,33
5,12
0,39
1,18
16,53
4,18%
Vehicle-km
(milions)
04 / 03
(%)
Viatges
(milions)
04 / 03
(%)
Resum transport en autobús
Autobusos titularitat EMT
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
Total transport en autobús
63,2
27,7
10,4
101,3
5,2%
327,4
2,3%
0,5%
21,9%
0,1%
265,4
26,3
35,7
1,7%
5,3%
4,2%
Recaptació
(M
)
162,72
121,59
24,61
16,53
Total 1ª Corona STI
63,2
265,4
121,59
1,71%
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook