TransMet Xifres 2005 - page 2

Total 100%
Dades bàsiques 2005
Zonificació de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat
Viatges (milions)
Total Primera Corona
Resta RMB
FMB (metro)
FGC (1a Corona)
Renfe Rodalies (1a Corona)
Tramvia Metropolità
TB (autobusos)
Resta autobusos EMT
6
2
4
4
104
81
2
4
298
110
16,8
67,4
26,6
10,7
119,9
349,8
4.910,0
1.370,6
86,6
24,0
94,0
18,8
879,7
2.068,0
65,0
11,4
nd
1,6
41,0
22,9
345,3
41,9
20,7
13,0
205,0
61,7
33,1
101,9
27,2
37,0
0,6%
-2,4%
8,7%
69,6%
0,0%
3,5%
0,4%
7,4%
3,4%
3,6%
Línies
Longitud
xarxa (km)
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
05 /04
(%)
Total 1ª Corona STI
Total Resta STI
TOTAL STI
3.171,0
201
6.750,2
9.921,3
609
263,3
886,7
2,1%
141,8
121,5
199,2
4,9%
687,6
162,96
15,90
nd
5,62
98,24
30,70
32,78
113,51
25,76
18,54
Recaptació
(M
)
504,00
190,59
313,41
1,5%
Resta FGC
Resta Renfe Rodalies*
Autobusos Generalitat
Altres autobusos urbans
*Dades de recaptació de Renfe Rodalies són per total STI
nd No disponible.
Distribució viatges per àmbits
22,5%
Resta àmbit STI
29,8%
TB
1,9%
TRAM
6,1%
FGC
77,5%
Total 1a Corona
18,6%
Altres autobusos urbans
51,1%
Renfe Rodalies
16,6%
Resta FGC
13,7%
Autobusos GC
50,2%
FMB (metro)
Total 100%
Total 100%
9,0%
Autobusos EMT
3,0%
Renfe Rodalies
408
1 3,4,5,6
Powered by FlippingBook