TransMet Xifres 2005 - page 4

Transport en autobús. Any 2005
Primera Corona STI
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
05 /04
(%)
Autobusos titularitat EMT
Transports de Barcelona,SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SA
Rosanbus, SL
TCC (SA, SL)
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
Transports Lydia, SL
41,0
0,3
6,1
2,2
2,3
1,6
9,6
0,5
0,3
205,0
2,1
11,6
5,9
7,6
2,6
30,4
1,1
0,4
0,0%
-1,5%
7,6%
5,0%
7,0%
1,9%
1,1%
5,0%
7,9%
Resta STI
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
05 / 04
(%)
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Barcelona Bus, SA
Cingles Bus, SA
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA
Empresa Plana, SL
FYTSA
La Hispano Igualadina, SA
La Vallesana, SA
Sarbus (Martí i Renom, SA)
Soler i Sauret, SA
Altres (15)
0,7
0,6
1,2
1,3
3,0
2,4
0,7
2,3
2,9
1,0
3,6
2,0
4,9
0,9
0,2
1,1
1,5
2,7
2,6
1,2
2,6
1,6
1,0
4,9
3,2
3,7
0,6%
-0,4%
4,6%
17,8%
3,7%
5,1%
1,5%
9,7%
4,1%
5,7%
-2,3%
4,2%
3,5%
Recaptació
(M
)
98,24
0,66
5,26
2,24
2,98
6,91
12,18
0,36
0,12
Total transport interurbà
26,6
27,2
Recaptació
(M
)
0,69
0,25
0,96
1,16
2,82
2,44
1,05
2,77
2,74
0,74
3,91
2,47
3,77
25,76
3,39%
Transport urbà de competència municipal
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
05 / 04
(%)
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers
CTSA-Mataró Bus
Transports Públics, SA (Rubí)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Sarbus+Saíz (Sant Cugat)
TMESA (Terrassa)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
Altres (25)
0,2
1,1
0,6
2,9
0,9
2,5
0,4
2,1
1,0
5,0
1,4
13,0
1,0
10,3
0,7
4,5
9,8%
0,7%
-3,3%
0,5%
-5,8%
-0,9%
2,6%
39,6%
Total transport urbà
10,7
37,0
Recaptació
(M
)
0,68
2,49
0,62
6,25
0,32
5,73
0,43
2,03
18,54
3,63%
Vehicle-km
(milions)
Viatges
(milions)
05 / 04
(%)
Resum transport en autobús
Autobusos titularitat EMT
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
Total transport en autobús
63,9
26,6
10,7
101,2
330,8
1,1%
266,6
27,2
37,0
0,7%
3,4%
3,6%
Recaptació
(M
)
173,23
128,93
25,76
18,54
Total 1ª Corona STI
63,9
266,6
128,93
0,73%
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook