TransMet Xifres 2005 - page 5

El 23 de maig entrà en funcionament una nova línia ferroviària de passatgers, la
línia R-7 de Renfe Rodalies, que uneix L’Hospitalet de Llobregat, Cerdanyola-
Universitat amb Martorell.
Referent a la xarxa d’autobusos es van adherir a la integració tarifària els serveis
interurbans de Manresa-Olesa-Barcelona i Barcelona-Montserrat (Eurolines
Peninsular) i les línies urbanes de Sant Vicenç dels Horts (Tibus), Cervelló (Soler i
Sauret) i Sant Esteve Sesrovires (La Hispano Llacunense).
En quant a la demanda, el transport públic col·lectiu va arribar durant l’any 2005
als 886,7 milions de viatgers, que representa un increment del 2,1% respecte l’any
2004, 18,6 milions de viatges.
Pel que fa als modes ferroviaris, la seva demanda va arribar gairebé fins als 556
milions de viatges, un augment de viatgers del 2,8% respecte l’any anterior. Cal
remarcar que la reducció de viatges d’1,2% de FGC s’ha produït a la línia Llobregat-
Anoia pel tancament parcial de la línia en el tram Pl. Espanya i l’Hospitalet de
Llobregat durant els mesos de juliol, agost i setembre per les obres de construcció de
la nova L9 de Metro, el pas de la línia d’alta velocitat per la Gran Via i la construc-
ció de la nova estació d’Amadeu Torner.
Pel que fa al mode d’autobús, el creixement d’usuaris va ser més moderat, d’un 1,1%
respecte el mateix període de l’any passat. Els viatgers d’autobusos de l’any 2005
van arribar fins als 330,8 milions.
En el gràfic següent es pot veure l’evolució, des de l’entrada en servei del sistema
tarifari integrat, de la demanda del sistema de transport públic col·lectiu, que en els
últims quatre anys ha crescut en 131 milions el nombre de viatgers, un increment acu-
mulat del 17,3%.
Any 2005: La utilització del transport públic ha augmentat
en 18,6 milions de viatges
Evolució demanda del sistema
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook