TransMet Xifres 2006 - page 3

Total sist. ferroviari
Transport ferroviari. Any 2006
Metro
Línia 1
Línia 2
Línia 3
Línia 4
Línia 5
Línia 11
Telefèric*
Total
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Total
Renfe Rodalies
R-1
R-2
R-3
R-4
R-7
R-10
Total
Tramvia Metropolità
Trambaix
Trambesòs
Total
6
2
6
29,1
35,1
3,3
26,5
3,9
97,9
8
10
6
4
1
28
nd
nd
nd
nd
nd
nd
12,0
12,0
24,0
3
2
5
14,5
9,3
23,8
28
19
47
1,4
0,6
2,0
12
8
20
12,8
4,1
16,9
5,87
1,67
7,54
18
10
28
7,2
4,7
11,9
20,7
12,4
16,6
17,2
16,6
2,3
0,8
86,6
30
17
24
22
23
5
2
123
16,5
10,1
13,5
13,3
14,6
0,4
68,5
Línies
Longitud
xarxa (km)
Estacions Cotxes-km
(milions)
5,5
6,3
1,5
6,0
0,5
0,9
20,6
31,2
12,1
43,2
107,8
39,8
82,5
46,3
75,9
1,0
353,4
Viatges
(milions)
Línies
Longitud
xarxa (km)
Estacions
Viatges
(milions)
Cotxes-km
(milions)
Viatges
(milions)
Δ
06 /05 (%)
Total 1a Corona STI
19
232,2
227
82,3
434,2
10
14
2
13
4
2
41
30
11
41
16
20
19
15
21
9
100
Trens/hora
punta i sentit
202
nd
12,46
4,85
17,30
175,13
Recaptació
(M
)
199,97
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Funicular de Gelida
Total
2
6
61,8
94,8
56,4
119,0
17,8
349,8
16
20
12
27
3
78
28,4
32,2
7,5
30,8
2,8
101,58
32,0
87,0
0,9
119,9
14
30
3
47
26,8
7,9
0,1
34,7
Renfe Rodalies
R-1
R-2
R-3
R-4
R-7
R-10
Total
Cotxes-km
(milions)
19,4
21,3
3,2
19,8
3,4
0,8
68,0
9,3
8,2
0,0
17,4
Trens/hora
punta i sentit
10
14
2
13
4
2
45
20
7
27
Recaptació
(M
)
118,40**
25,98
10,60
0,03
36,62
Les dades de Metro i Renfe Rodalies a partir de l'any 2006 modifiquen el mètode intern de còmput per línies i no són comparables directament amb exercicis anteriors
**Les dades de recaptació i cotxes-km de Renfe Rodalies són del total STI
Les dades de Metro i Renfe Rodalies a partir de l'any 2006 modifiquen el mètode intern de comput per línies i no són comparables directament amb exercicis anteriors
*Telefèric fóra de servei
nd No disponible.
nd No disponible.
Resum transport ferroviari
Resta STI
Primera Corona STI
Metro
FGC
Renfe Rodalies
Tramvia Metropolità
Total transport ferroviari
68,5
29,3
68,0
2,0
167,8
570,5
2,6%
353,4
78,0
122,2
16,94
2,4%
3,9%
29,9%
Δ
06 / 05 (%)
5,4%
4,2%
0,8%
22,3%
Recaptació
(M
)
354,99
175,13
53,92
118,40
7,54
Total Resta STI
469,7
8
19
701,9
85,4
167,8
125
352
72
274
155,01
354,99
136,3
570,5
3,5%
**
1,2 4,5,6
Powered by FlippingBook