TransMet Xifres 2006 - page 4

Transport en autobús. Any 2006
Primera Corona STI
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Δ
06 / 05 (%)
Autobusos titularitat EMT
Transports de Barcelona, SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SL
Rosanbus, SL
TCC (SA, SL)
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
Transports Lydia, SL
42,1
0,3
7,2
2,2
2,6
2,6
10,5
0,6
0,3
207,7
2,2
13,3
6,0
8,4
3,5
30,9
1,3
0,4
1,3%
2,1%
14,8%
2,6%
10,8%
37,1%
1,6%
16,5%
5,9%
Resta STI
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Δ
06 /05 (%)
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Barcelona Bus, SA
Cingles Bus, SA
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA
Empresa Plana, SL
FYTSA
La Hispano Igualadina, SA
La Vallesana, SA
Sarbus (Martí i Renom, SA)
Soler i Sauret, SA
Altres (16)
0,8
0,9
1,3
1,5
3,3
2,7
0,6
2,5
2,9
1,1
3,2
2,0
5,6
0,9
0,2
1,1
1,5
2,8
2,7
1,4
2,8
1,6
1,1
4,9
3,2
4,1
0,8%
32,0%
3,2%
4,1%
4,5%
4,9%
14,9%
7,6%
1,4%
15,6%
-1,3%
-1,8%
10,9%
Recaptació
(M
)
106,75
0,75
6,38
2,43
3,50
9,97
13,26
0,45
0,14
Total transport interurbà
28,3
28,4
Recaptació
(M
)
0,71
0,30
1,03
1,29
3,03
2,67
1,28
3,07
2,87
0,88
4,03
2,52
4,59
28,28
4,2%
Transport urbà de competència municipal
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Δ
06 /05
(%)
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers
CTSA-Mataró Bus
Transports Públics, SA (Rubí)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Sarbus+Saíz (Sant Cugat)
TMESA (Terrassa)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
Altres (23)
0,3
1,1
0,6
3,0
0,9
2,5
0,4
2,7
1,1
5,2
1,3
13,4
1,0
10,7
0,7
4,6
12,6%
2,6%
-9,1%
3,1%
1,9%
3,5%
12,7%
6,0%
Total transport urbà
11,4
38,0
Recaptació
(M
)
0,78
2,72
0,56
6,66
0,28
6,02
0,47
2,21
19,70
2,8%
Vehicle-km
(milions)
Δ
06 / 05
(%)
Viatges
(milions)
Δ
06 / 05
(%)
Resum transport en autobús
Autobusos titularitat EMT
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
Total transport en autobús
68,4
28,3
11,4
108,1
6,9%
340,2
2,8%
7,0%
6,5%
6,9%
273,8
28,4
38,0
2,7%
4,2%
2,8%
Recaptació
(M
)
191,62
143,64
28,28
19,70
Total 1a Corona STI
68,4
273,8
143,64
2,7%
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook