TransMet Xifres 2007 - page 2

Total 100%
Dades bàsiques 2007
Zonificació de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat
Viatges (en percentatge)
Distribució per operadors
Metro
TB
6
109
2
6
5
101
306
108
30,1
78,6
2,2
31,4
30,2
13,1
143,9
447,7
28,4
1.166,7
6.866,5
967,5
86,6
921,5
73,2
44,1
7,0%
4,8%
2,6%
15,6%
12,7%
19,2%
6,6%
14,9%
366,4
210,5
79,1
117,1
20,9
71,6
29,2
40,0
Línies
Longitud
xarxa (km)
Vehicles-km
(milions)
Δ
07
/06 (%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Total TMB
TOTAL
1.008,1
115
10.628,8
643
302,9
9,8% 934,8
117,3
6,1%
3,7%
1,3%
1,4%
-4,1%
23,1%
8,4%
2,9%
5,4%
Δ
07
/06 (%)
2,7% 576,89
2,8%
188,74
116,60
56,61
113,19
9,14
40,85
30,19
21,57
305,34
576,9
FGC
Renfe Rodalies
Tramvia Metropolità
Autobusos EMT (gestió indirecta)
Autobusos DGTT
Altres autobusos urbans
Distribució per àmbits
21,4%
Resta àmbit STI
62,4%
Mode ferroviari
39,2%
Metro
12,5%
Renfe Rodalies
78,6%
Total 1a Corona
22,5%
TB
8,5%
FGC
4,3%
Altres autobusos urbans
Tramvia Metropolità
2,2%
37,6%
Mode autobus
Total 100%
Total 100%
7,7%
Autobusos EMT
3,1%
Autobusos DGTT
Distribució per modes
1 3,4,5,6
Powered by FlippingBook