TransMet Xifres 2007 - page 4

Transport en autobús. Any 2007
1a corona STI
Línies
Vehicles
en servei
Longitud
xarxa (km)
Δ
07/06
(%)
Autobusos titularitat EMT
Transports de Barcelona, SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SL
Rosanbus, SL
TCC (SA, SL)
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
Transport Lydia, SL
109
2
22
12
9
3
41
8
4
921,5
8,1
379,7
112,7
89,5
33,4
483,2
39,5
20,5
901
8
125
41
47
28
259
12
4
210,5
2,4
15,0
6,4
9,1
4,0
32,9
1,4
0,4
Resta STI
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Barcelona Bus, SL
Cingles Bus, SA
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA
Empresa Plana, SL
FYTSA
La Hispano Igualadina, SA
La Vallesana, SA
Sarbus (Marfina Bus, SA)
Soler i Sauret, SA
Altres (16)
Recaptació
(M
)
116,60
0,82
7,41
2,65
3,89
11,17
14,27
0,50
0,14
44,1
0,4
8,6
2,9
2,8
2,8
12,9
0,7
0,3
Total transport interurbà
Transport urbà de competència municipal
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers, SL
CTSA-Mataró Bus
CTSA-Rubí Bus
Manresa Bus, SA
Sarbus+Saiz (Sant Cugat)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
TMESA (Terrassa)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Altres (24)
Total altres autobusos urbans
Total 1a corona STI
210 2.088,2 1.425
75,5
3,1% 157,45
282,1
1,3%
8,4%
12,7%
6,4%
8,7%
13,0%
6,5%
8,6%
-1,3%
Línies
Vehicles
en servei
Longitud
xarxa (km)
Δ
07/06
(%)
8
7
24
18
17
53
4
28
41
8
16
21
61
116,0
191,0
385,0
294,0
316,0
884,0
85,9
623,5
1.688,0
293,0
303,0
386,0
1.301,1
10
26
18
16
33
37
11
30
61
10
34
35
114
0,9
0,2
1,2
1,7
3,0
2,9
1,4
2,9
1,7
1,2
4,7
3,0
4,3
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
0,76
0,37
1,21
1,41
3,31
3,00
1,06
3,22
3,00
0,95
4,02
2,47
5,41
0,8
0,9
1,6
1,5
3,4
3,2
0,6
2,6
2,9
1,1
3,4
2,1
6,1
306 6.866,5
435
30,2
2,9% 30,19
29,2
5,3%
30,3%
9,8%
10,7%
6,7%
7,4%
-1,8%
2,8%
3,3%
4,5%
-3,3%
-5,7%
5,8%
Línies
Vehicles
en servei
Longitud
xarxa (km)
Δ
07/06
(%)
5
6
3
4
9
4
12
13
52
56,3
34,9
30,5
67,5
72,1
19,7
96,5
114,5
475,5
8
22
10
12
15
10
45
65
53
1,3
5,3
1,2
2,1
1,1
0,8
11,0
14,0
3,3
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
0,91
2,92
0,63
0,93
0,35
0,53
6,12
7,10
2,07
0,3
1,2
0,5
0,6
1,0
0,5
2,5
3,1
3,5
108
967,5
240
13,1
5,4% 21,57
40,0
15,8%
2,6%
-4,5%
11,9%
5,0%
5,3%
3,2%
4,5%
19,4%
Resum transport en autobús
Autobusos titularitat EMT
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
Total transport en autobús
Línies
Vehicles
en servei
Longitud
xarxa (km)
Δ
07/06
(%)
210
306
108
2.088,2
6.866,5
967,5
1.425
435
240
282,1
29,2
40,0
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
157,45
30,19
21,57
75,5
30,2
13,1
624 9.922,2 2.100 118,8
3,3% 209,21
9,8% 351,4
3,1%
2,9 %
5,4%
Δ
07/06
(%)
10,4%
6,6%
14,9%
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook