TransMet Xifres 2008 - page 2

Distribució viatges per operadors
Dades bàsiques 2008
Zonificació de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat
Viatges (milions)
Metro
TB
Total TMB
FGC
Renfe Rodalies
Tramvia Metropolità
Autobusos EMT (gestió directa)
Autobusos DGTT
Altres autobusos
6
108
114
2
6
6
100
307
115
80,4
41,4
121,8
32,8
91,9
2,5
32,4
32,0
13,7
88,4
915,2
1.003,5
143,9
447,7
29,1
1.175,9
7.700,1
935,1
376,4
194,9
571,2
81,0
114,4
23,2
74,5
29,4
41,1
Línies
Longitud
xarxa (km)
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
TOTAL
11.435,3
650
326,9
934,8
2,7%
-7,4%
-1,0%
2,5%
-2,3%
11,1%
4,0%
0,6%
2,6%
Δ
08 / 07
(%)
0,0%
Distribució viatges per àmbits
21,3%
Resta àmbit STI
78,7%
Total 1a Corona
Total 100%
201,22
113,33
314,55
58,73
107,60
10,60
41,43
30,94
21,12
Recaptació
(M
)
584,97
Total 100%
40,3%
Metro
20,8%
TB
8,7%
FGC
4,4%
Altres autobusos urbans
3,1%
Autobusos DGTT
8%
Autobusos EMT
Distribució viatges per mode
36,4%
Mode autobus
63,6%
Mode ferroviari
Total 100%
12,2%
Renfe Rodalies
2,5%
Tramvia Metropolità
1 3,4,5,6
Powered by FlippingBook