TransMet Xifres 2008 - page 3

Total sist. ferroviari
Transport ferroviari. Any 2008
FMB (metro)
L1
L2
L3
L4
L5
L11
Funicular Montjuïc
Total
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Total
Renfe Rodalies
R1
R2
R3
R4
R7
R10
Total
Tramvia Metropolità
Trambaix
Trambesòs
Total
6
2
6
29,1
35,1
3,3
26,5
3,9
97,9
7
10
6
4
2
29
10
8
3
8
4
2
35
12,0
12,0
24,0
3
3
6
15,1
14,0
29,1
29
27
56
12
8
20
1,4
1,2
2,5
15,7
7,5
23,2
7,45
3,15
10,60
18
11
29
30
15
45
20,7
12,4
18,4
17,3
16,6
2,3
0,8
88,4
30
17
26
22
23
5
2
125
17
23
19
15
22
9
6
111
Línies
Longitud
xarxa (km)
Estacions Trens/hora
punta i sentit
6,5
5,4
1,2
4,8
0,5
3,4
21,8
31,9
13,1
45,0
113,3
42,8
85,3
49,0
84,3
1,0
0,7
376,4
Viatges
(milions)
Línies
Longitud
xarxa (km)
Estacions
Viatges
(milions)
Línies
Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Total 1ª Corona STI
20
239,4
239
211
466,4
nd
nd
nd
nd
nd
2,7
2,7
7,3
5,5
12,9
19,3
13,0
16,6
14,2
16,9
0,4
nd
80,4
Cotxes-km
(milions)
98,5
nd
13,58
5,56
19,14
201,22
Recaptació
(M
)
230,96
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Funicular de Gelida
Total
2
6
61,8
94,8
56,4
119,0
17,8
349,8
16
20
12
28
3
79
33,0
26,5
5,5
24,6
3,0
92,6*
32,0
87,0
0,9
119,9
14
31
3
48
27,8
8,1
0,1
36,1
Renfe Rodalies
R1
R2
R3
R4
R7
R10
Total
Trens/hora
punta i sentit
10
8
3
8
4
33
20
12
2
34
Cotxes-km
(milions)
25,0
28,0
6,0
26,8
3,5
89,2
9,3
10,6
0,0
19,9
Recaptació
(M
)
107,60**
28,37
11,18
0,04
39,59
* Les dades de viatgers de Renfe Rodalies de les línies R1 i R4 no són comparables directament amb exercicis anteriors perquè modifiquen el seu mètode intern de còmput, com a conseqüència de la prolongació de la R1 fins a Molins de Rei.
** Les dades de recaptació de Renfe Rodalies són pel total STI. La R2 Sud, la R7 i la R10 van mantenir gratuïtat de servei fins el 09-05-08.
nd No disponible.
Resum transport ferroviari
Resta STI
1a corona STI
Metro
FGC
Renfe Rodalies
Tramvia Metropolità
Total transport ferroviari
6
2
6
6
20
213
207,6
111
47
35
20
80,4
32,8
91,9
2,5
Longitud xarxa
(km)
88,4
143,9
447,7
29,1
Total Resta STI
469,7
8
20
709,1
67
213
127
366
106,4
204,9
147,19
378,15
128,6
595,0
709,1
Δ
08/07
(%)
Recaptació
(M
)
2,0% 378,15
2,7%
2,5%
-2,3%
11,1%
201,22
58,73
107,60
10,60
Viatges
(milions)
376,4
81,0
114,4
23,2
595,0
1,2 4,5,6
Powered by FlippingBook