TransMet Xifres 2008 - page 4

Transport en autobús. Any 2008
1a corona STI
Línies
Longitud
xarxa (km)
Viatges
(milions)
Autobusos titularitat EMT
Transports de Barcelona, SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SL
Rosanbus, SL
TCC (SA, SL)
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
Transport Lydia, SL
108
2
22
12
9
3
41
7
4
915,2
8,6
380,8
112,7
89,6
40,6
484,2
38,8
20,5
194,9
2,7
15,2
6,9
9,5
3,5
34,7
1,5
0,4
Resta STI
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Barcelona Bus, SL
Cingles Bus, SA
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA
Empresa Plana, SL
FYTSA
La Hispano Igualadina, SA
La Vallesana, SA
Sarbus (Marfina Bus, SA)
Soler i Sauret, SA
Altres (16)
Δ
08/07
(%)
-7,4%
13,6%
1,5%
7,3%
4,4%
-13,2%
5,6%
8,1%
1,0%
Total resta STI
307 7.700,1
460
32,0
0,6% 30,94
29,4
Transport urbà de competència municipal
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers, SL
CTSA-Mataró Bus
CTSA-Rubí Bus
Manresa Bus, SA
Sarbus+Saíz (Sant Cugat)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
TMESA (Terrassa)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Altres (24)
Total altres autobusos urbans
Resum transport en autobús
Autobusos titularitat EMT
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
Total transport en autobús
Total 1a corona STI
208
Vehicles en
servei
891
8
128
42
50
25
257
14
4
1.419
2.091,0
-4,5%
269,3
Vehicles-km
(milions)
41,4
0,4
8,6
3,1
2,9
2,8
13,6
0,7
0,3
73,7
Recaptació
(M
)
113,33
0,96
7,63
2,90
4,14
9,97
15,15
0,54
0,14
Línies
Longitud
xarxa (km)
Viatges
(milions)
8
8
26
18
19
55
4
27
34
8
16
22
62
116,0
294,0
539,0
338,0
356,0
1.127,3
85,9
682,0
1.605,0
261,8
338,4
458,9
1.497,9
0,9
0,3
1,3
1,7
3,1
2,9
1,4
2,8
1,7
1,2
4,6
3,0
4,5
Δ
08/07
(%)
-0,1%
12,2%
2,0%
0,9%
3,7%
-0,5%
0,6%
-2,2%
2,0%
-1,4%
-2,0%
-0,5%
3,8%
Vehicles en
servei
10
12
19
16
41
38
11
33
61
12
44
40
123
Vehicles-km
(milions)
0,8
1,0
1,6
1,5
3,3
3,3
0,7
2,7
3,3
1,1
3,3
2,3
6,9
Recaptació
(M
)
0,77
0,41
1,27
1,43
3,53
2,95
1,03
3,26
3,08
0,97
4,17
2,50
5,57
115
935,1
249
13,7
2,6% 21,12
41,1
Línies
Longitud
xarxa (km)
Viatges
(milions)
5
6
3
8
9
4
12
13
55
27,8
34,9
31,7
35,1
81,1
19,7
96,5
114,5
494,0
1,4
5,2
1,1
2,2
1,1
0,9
11,3
14,3
3,5
Δ
08/07
(%)
6,6%
-2,4%
-6,6%
9,5%
4,8%
13,7%
2,4%
2,1%
7,4%
Vehicles en
servei
8
22
11
14
16
10
48
59
61
Vehicles-km
(milions)
0,5
1,2
0,6
0,7
1,0
0,5
2,5
3,2
3,5
Recaptació
(M
)
0,97
2,82
0,55
1,10
0,37
0,54
5,38
7,21
2,16
154,76
630
10.726,2
2.128
119,4
-3,3% 206,82
339,8
Línies
Longitud
xarxa (km)
Viatges
(milions)
208
307
115
2.091,0
7.700,1
935,1
269,3
29,4
41,1
Δ
08/07
(%)
-4,5%
0,6%
2,6%
Vehicles
en servei
1.419
460
249
Vehicles-km
(milions)
73,7
32,0
13,7
Recaptació
(M
)
154,76
30,94
21,12
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook