TransMet Xifres 2009 - page 3

Total sist. ferroviari
Transport ferroviari
. Any 2009
FMB (metro)
L1
L2
L3
L4
L5
L9
L11
Funicular Montjuïc
Total
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Total
Renfe Rodalies
R1
R2
R3
R4
R7
R10
Total
Tramvia Metropolità
Trambaix
Trambesòs
Total
7
2
6
29,1
35,1
3,3
26,5
3,9
97,9
7
10
6
4
2
29
10
8
3
8
4
2
35
12,0
12,0
24,0
3
3
6
15,1
14,0
29,1
29
27
56
12
8
20
1,4
1,2
2,6
16,3
7,7
23,9
8,07
3,36
11,43
18
11
29
32
15
47
20,7
12,4
18,4
17,3
16,6
4,9
2,3
0,8
93,3
30
17
26
22
23
5
5
2
130
16
23
19
15
22
10
9
6
120
Línies
Longitud
xarxa (km)
Estacions Trens/hora
punta i sentit
6,4
7,7
1,2
5,1
0,6
0,2
21,3
30,3
13,9
44,1
107,7
41,4
83,7
48,9
78,3
0,1
0,8
0,7
361,7
Viatges
(milions)
Línies
Longitud
xarxa (km)
Estacions
Viatges
(milions)
Línies
Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Total 1ª Corona STI
21
244,3
244
222
451,1
nd
nd
nd
nd
nd
0,2
0,2
7,2
5,7
13,0
18,0
12,9
17,8
14,1
15,9
0,1
0,3
nd
79,0
Cotxes-km
(milions)
94,8
nd
14,05
6,46
20,51
201,21
Recaptació
(M
)
233,15
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Funicular de Gelida
Total
2
6
61,8
94,8
56,4
119,0
17,8
349,8
16
20
12
28
3
79
31,2
27,1
5,2
22,8
2,5
88,8
32,0
87,0
0,9
119,9
14
31
3
48
27,9
7,8
0,1
35,8
Renfe Rodalies
R1
R2
R3
R4
R7
R10
Total
Trens/hora
punta i sentit
10
8
3
8
4
33
22
12
2
36
Cotxes-km
(milions)
24,6
34,1
6,3
27,4
2,5
94,9
9,3
10,8
0,0
20,1
Recaptació
(M
)
118,53*
29,70
10,75
0,04
40,49
* Les dades de recaptació de Renfe Rodalies són pel total STI.
La línia R10 desapareix el 31 de gener i passa a integrar-se a la línia R2
nd No disponible.
Resum transport ferroviari
Resta STI
1a corona STI
Metro
FGC
Renfe Rodalies
Tramvia Metropolità
Total transport ferroviari
7
2
6
6
21
224
209,8
120
49
35
20
79,0
33,0
95,1
2,6
Longitud
xarxa (km)
93,3
143,9
447,7
29,1
Total Resta STI
469,7
8
21
714,0
69
224
127
371
115,0
209,8
159,02
392,17
124,6
575,6
714,0
6
09
/ 08 (%)
Recaptació
(M
)
-3,3% 392,17
-3,9%
-1,4%
-3,7%
3,4%
201,21
61,00
118,53
11,43
Viatges
(milions)
361,7
79,9
110,1
23,9
575,6
6
09
/ 08 (%)
1,1%
-1,7%
0,8%
3,5%
3,6%
1,2 4,5,6
Powered by FlippingBook