TransMet Xifres 2009 - page 4

5
8
6
8
11
4
13
13
61
27,9
48,6
41,6
35,1
82,1
19,7
193,0
114,5
678,4
1,3
4,7
1,1
2,1
1,4
0,9
11,6
13,6
3,8
-4,2%
-9,4%
-0,1%
-5,2%
21,6%
3,2%
2,9%
-4,9%
9,3%
8
24
12
14
17
10
52
59
64
5,0
4,8
5,1
5,0
4,1
5,1
6,9
8,4
5,3
0,5
1,2
0,8
0,7
1,2
0,6
2,8
3,2
3,7
0,96
2,59
0,54
1,17
0,50
0,58
5,39
7,08
2,48
Transport en autobús
. Any 2009
1a corona STI
Línies Longitud
xarxa (km)
Viatges
(milions)
Autobusos titularitat EMT
Transports de Barcelona, SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SL
Rosanbus, SL
TCC (SA, SL)
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
Transport Lydia, SL
UTE Julià-Trapsa-Marfina Bus
108
2
23
12
10
3
42
7
4
2
923,2
8,6
402,4
119,6
102,3
40,6
503,5
38,9
20,5
23,6
196,0
2,6
15,5
6,6
9,4
2,5
34,7
1,5
0,4
0,3
Resta STI
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Cingles Bus, SA
Cintoi Bus, SL
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA
Empresa Plana, SL
FYTSA
La Hispano Igualadina, SA
La Vallesana, SA
Sarbus (Marfina Bus, SA)
Soler i Sauret, SA
Transportes Castellà, SA
Altres (18)
6
09
/ 08 (%)
0,6%
-4,0%
2,0%
-3,7%
-1,7%
-29,6%
0,0%
-2,9%
-11,2%
Transport urbà de competència municipal
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers, SL
CTSA-Mataró Bus
CTSA-Rubí Bus
Manresa Bus, SA
Sarbus+Saíz (Sant Cugat)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
TMESA (Terrassa)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Altres (24)
Total altres autobusos urbans
Resum transport en autobús
Autobusos titularitat EMT
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
Total transport en autobús
Total 1a corona STI
213
Vehicles en
servei
891
8
135
45
50
17
257
14
4
30
1.451
2.184,0
0,0%
76,5 269,4
Edat mitjana
flota en servei
5,8
5,7
5,8
7,9
5,8
5,9
4,5
6,0
6,2
5,3
Vehicles-km
(milions)
42,2
0,4
9,3
3,2
3,0
2,2
14,5
0,7
0,3
0,7
5,9
Recaptació
(M
)
115,78
0,94
8,02
2,85
4,18
7,45
18,95
0,55
0,13
6,70
Línies Longitud
xarxa (km)
Viatges
(milions)
213
350
129
2.184,0
10.050,0
1.240,7
269,4
28,6
40,6
6
09
/ 08 (%)
0,0%
-2,7%
-1,1%
6
09
/ 08 (%)
3,8%
5,3%
7,2%
Vehicles en
servei
1.451
492
260
Edat mitjana
flota en servei
5,9
6,3
5,5
Vehicles-km
(milions)
76,5
33,7
14,7
Recaptació
(M
)
165,54
32,30
21,29
Línies Longitud
xarxa (km)
Viatges
(milions)
8
25
10
18
17
56
4
30
38
9
15
22
18
80
116,0
541,0
310,8
328,0
318,0
1.136,0
146,8
848,0
1.843,0
159,0
333,0
410,0
657,0
2.903,4
0,9
1,2
0,9
1,5
3,0
2,6
1,3
2,6
1,7
1,1
4,5
2,8
0,3
4,1
6
09
/ 08 (%)
-3,6%
-6,7%
1,4%
-11,5%
-3,1%
-9,7%
-8,3%
-7,4%
-2,1%
-4,6%
-1,8%
-5,3%
5,6%
Vehicles en
servei
10
19
30
16
32
38
11
33
50
12
42
40
16
143
Edat mitjana
flota en servei
6,0
5,1
8,0
5,0
8,0
5,8
6,7
5,8
4,0
7,0
6,4
7,0
6,0
7,2
Vehicles-km
(milions)
0,7
1,7
2,1
1,5
3,1
3,3
0,7
2,9
3,7
1,1
3,5
2,2
0,7
6,3
Recaptació
(M
)
0,77
1,24
1,52
1,37
3,62
2,80
1,01
3,29
3,24
1,01
4,28
2,48
0,37
5,28
129 1.240,7
260
5,5
40,6
-1,1% 21,29
14,7
165,54
692 13.474,6 2.203
5,9
338,7 -0,3% 219,13
4,6%
124,8
Total resta STI
350 10.050,0
492
6,3
-2,7%
28,6
32,30
33,7
Línies Longitud
xarxa (km)
Viatges
(milions)
6
09
/ 08 (%)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Recaptació
(M
)
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook