TransMet Xifres 2010 - page 3

Transport ferroviari. Any 2010
Línies
20
Total 1a Corona STI
Longitud
xarxa (km)
253,6
Estacions
254
Trens/hora
punta i sentit
226
Cotxes-km
(milions)
102,9
Viatges
(milions)
468,1
Recaptació
(M
)
246,85
FMB (metro)
L1
L2
L3
L4
L5
L 9/10
L11
Funicular Montjuïc
Total
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Total
Rodalies de Catalunya (Renfe)
R1
R2
R3
R4
R7
Total
Tramvia Metropolità
Trambaix
Trambesòs
Total
7
2
6
3
3
6
20,7
13,1
18,4
17,3
18,9
11,1
2,3
0,8
102,6
12,0
12,0
24,0
29,1
39,0
3,3
26,5
97,9
15,1
14,0
29,1
30
18
26
22
26
11
5
2
140
18
11
29
7
12
6
4
29
29
27
56
19,1
13,1
17,8
14,1
17,4
5,8
0,4
nd
87,6
6,9
5,7
12,7
nd
nd
nd
nd
nd
-
1,4
1,3
2,6
109,8
42,3
86,0
51,2
85,4
4,7
1,1
0,7
381,2
29,0
14,2
43,2
6,3
7,8
0,9
4,3
0,5
19,8
15,8
8,0
23,8
214,92
13,54
6,62
20,16
nd
8,16
3,61
11,77
16
22
19
15
20
18
8
6
124
32
15
47
10
10
3
8
4
35
13
8
20
nd No disponible.
1a corona STI
20
7
Total sist. ferroviari
Total Resta STI
723,3
469,7
382
128
228
71
222,1
119,1
588,6
120,6
406,55
159,70
* Les dades de recaptació de Rodalies de Catalunya (Renfe) són pel total STI.
Les línies R3, R4 i R7 entre el 28 de març i el 5 de setembre s’han vist afectades pel tall del tram Arc de Triomf-St.Andreu Arenal per les obres de l’intercanviador Sagrera-Meridiana.
Línies
Longitud
xarxa (km) Estacions Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Funicular de Gelida
Total
Rodalies de Catalunya (Renfe)
R1
R2
R3
R4
R7
Total
2
5
32,0
87,0
0,9
119,9
61,8
94,8
56,4
119,0
17,8
349,8
15
31
3
49
16
20
12
28
3
79
9,3
10,7
0,0
20,0
23,7
36,6
8,6
27,7
2,5
99,2
28,8
7,8
0,1
36,7
29,8
26,1
4,8
21,0
2,2
83,9
31,78
11,18
0,03
42,99
116,71*
22
12
2
36
10
10
3
8
4
35
Resta STI
20
55,604 %3,2
6,885 %9,5
1,222 822
3,327
iraivorref tropsnart latoT
Línies Longitud
xarxa (km)
Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
10
/ 09 (%)
10
/ 09 (%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Metro
FGC
Rodalies de Catalunya (Renfe)
Tramvia Metropolità
7
2
5
6
102,6
143,9
447,7
29,1
124
49
35
20
10,9%
-1,2%
4,3%
0,6%
381,2
79,9
103,7
23,8
5,4%
0,0%
-5,8%
-0,5%
214,92
63,15
116,71
11,77
87,6
32,6
99,2
2,6
Resum transport ferroviari
1,2 4,5,6
Powered by FlippingBook