TransMet Xifres 2010 - page 4

Transport en autobús. Any 2010
213
Total 1a Corona STI
2.212,3 1.485
5,7
78,4 262,8
-2,5% 175,49
Línies
Línies
Línies
Longitud
xarxa (km)
Longitud
xarxa (km)
Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Vehicles en
servei
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Edat mitjana
flota en servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Vehicles-km
(milions)
Vehicles-km
(milions)
Δ
10
/ 09 (%)
Δ
10
/ 09 (%)
Δ
10
/ 09 (%)
Viatges
(milions)
Viatges
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Recaptació
(M
)
Recaptació
(M
)
Autobusos àmbit EMT
Transports de Barcelona, SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SL
Rosanbus, SL
TCC2, SL
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
SGMT, SL
Empresa Sagalés, SA
UTE Julià-Trapsa-Marfina Bus
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Cingles Bus, SA
Cintoi Bus, SL
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA
Empresa Plana, SL
FYTSA
La Hispano Igualadina, SA
La Vallesana, SA
Sarbus (Marfina Bus, SA)
Soler i Sauret, SA
Transportes Castellà, SA
Altres (19)
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers, SL
CTSA-Mataró Bus
CTSA-Rubí Bus
Manresa Bus, SA
Sarbus+Saíz (Sant Cugat)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
TMESA (Terrassa)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Altres (19)
106
2
23
13
10
2
42
7
2
4
2
10
25
10
20
17
60
4
30
39
10
15
26
18
85
4
8
6
8
12
4
14
13
55
932,4
9,0
405,0
137,0
102,0
25,5
491,0
40,0
34,0
12,4
24,0
163,2
552,0
381,0
373,0
318,0
1.321,0
146,8
846,0
1.867,0
179,0
333,0
481,0
679,0
2.893,6
20,1
40,0
41,7
36,0
88,1
19,7
225,4
114,5
563,9
891
8
129
54
59
10
255
15
23
5
36
11
19
35
19
30
38
11
33
52
13
42
41
16
144
7
23
12
14
18
10
52
58
60
42,4
0,4
9,6
3,5
3,2
0,5
13,5
0,8
3,6
0,1
0,9
0,8
1,8
2,3
1,7
3,1
3,5
0,8
3,1
2,0
1,3
4,0
2,4
0,9
8,3
0,5
1,2
0,8
0,7
1,3
0,6
2,8
3,1
3,1
189,4
2,3
16,1
7,1
9,8
0,4
31,5
1,5
3,6
0,5
0,6
1,0
1,2
1,0
1,9
3,0
2,7
1,3
2,7
1,7
1,1
4,4
2,9
0,4
5,0
1,4
4,8
1,3
2,1
1,4
0,9
12,0
13,5
3,2
-3,3%
-11,1%
3,6%
7,6%
4,5%
-9,3%
4,9%
18,5%
65,1%
11,1%
-0,7%
6,6%
4,8%
0,6%
1,3%
8,6%
3,2%
-3,6%
-0,4%
3,4%
1,6%
34,8%
15,6%
0,9%
2,7%
10,9%
-1,2%
5,6%
0,1%
3,6%
-0,7%
-10,6%
115,96
0,82
8,38
3,09
4,40
0,18
13,97
0,57
16,60
0,15
11,37
0,87
1,28
1,73
1,95
3,75
2,87
1,20
3,33
3,28
0,98
4,15
2,53
0,50
6,07
0,97
2,76
0,61
1,10
0,54
0,54
5,40
7,05
2,37
6,1
6,3
5,9
7,0
4,7
7,6
4,1
5,0
1,3
6,1
5,1
6,0
5,6
6,9
5,7
8,7
5,4
7,0
5,3
4,5
6,5
6,9
3,5
6,2
6,7
4,6
5,2
6,7
6,0
4,7
6,0
7,8
8,9
5,5
1a corona STI
Resta STI
Transport urbà de competència municipal
Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Δ
10
/ 09 (%)
Δ
10
/ 09 (%)
Línies
Recaptació
(M
)
Autobusos titularitat EMT
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
213
369
124
2.212,3
10.533,6
1.149,4
1.485
504
254
78,4
35,9
14,2
2,5%
4,9%
0,3%
-2,5%
4,8%
0,6%
262,8
30,2
40,7
175,49
34,50
21,34
5,7
6,1
6,1
Resum transport en autobús
369
Total transport interurbà
10.533,6 504
6,1
35,9
30,2
4,8% 34,50
124
Total altres autobusos urbans
1.149,4
254
6,1
14,2
40,7
0,6% 21,34
706
Total transport en autobús
13.895,2 2.243
6,0 128,5 2,9% 333,7 -1,5% 231,33
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook