TransMet Xifres 2011 - page 3

Transport ferroviari. Any 2011
Primera Corona STI
Línies
Longitud
xarxa (km) Estacions Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Metro
Línia 1
Línia 2
Línia 3
Línia 4
Línia 5
Línia 11
Línia 9/10
Funicular Montjuïc
Total
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Total
Rodalies de Catalunya (Renfe)
R1
R2
R3
R4
R7
Total
Tramvia Metropolità
Trambaix
Trambesòs
Total
7
2
5
3
3
6
20,7
13,1
18,4
17,3
18,9
2,3
11,1
0,8
102,6
12,0
12,0
24,0
29,1
39,0
3,3
26,5
97,9
15,1
14,0
29,1
30
18
26
22
26
5
12
2
141
18
11
29
7
12
6
5
30
29
27
56
18,6
13,2
17,8
14,1
18,3
0,4
8,2
nd
90,6
7,0
5,9
12,9
nd
nd
nd
nd
nd
nd
1,6
1,3
2,8
107,7
43,5
86,3
52,1
89,8
1,0
7,9
0,8
389,0
28,2
14,9
43,1
6,1
6,5
0,9
5,2
0,5
19,2
16,1
8,1
24,2
227,81
13,63
7,20
20,83
nd
8,18
3,71
11,88
16
22
19
15
20
8
20
6
126
32
15
47
10
10
3
8
4
35
15
8
23
20
Total 1a Corona STI
253,6
256
231 106,4 475,5 260,52
nd No disponible.
21
Total sist. ferroviari
732,0 384
234 232,6 599,9 430,23
8
Total Resta STI
478,4
128
72 126,2 124,4 169,71
* Les dades de recaptació de Rodalies de Catalunya (Renfe) són pel total STI.
El 26 de juny va inciar el servei la línia R8.
Línies
Longitud
xarxa (km) Estacions Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Funicular de Gelida
Total
Rodalies de Catalunya (Renfe)
R1
R2
R3
R4
R7
R8
Total
2
6
32,0
87,0
0,9
119,9
61,8
94,8
56,4
119,0
17,8
8,7
358,5
15
31
3
49
16
20
12
28
1
2
79
9,4
10,9
0,0
20,3
24,5
41,4
8,7
27,6
2,5
1,2
105,9
29,2
8,1
0,1
37,4
28,6
25,8
5,5
24,4
2,3
0,4
86,9
32,77
11,82
0,03
44,62
125,09*
22
12
2
36
10
10
3
8
4
1
35
Resta STI
21
Total transport ferroviari
732,0 234 232,6 4,7% 599,9 1,9% 430,23
Línies Longitud
xarxa (km)
Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Δ
11/10 (%)
Δ
11/10 (%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Metro
FGC
Rodalies de Catalunya (Renfe)
Tramvia Metropolità
7
2
6
6
102,6
143,9
456,4
29,1
126
49
36
23
3,4%
2,0%
6,8%
7,6%
389,0
80,6
106,2
24,2
2,0%
0,9%
2,4%
1,6%
227,81
65,45
125,09
11,88
90,6
33,3
105,9
2,8
Resum transport ferroviari
1,2 4,5,6
Powered by FlippingBook