TransMet Xifres 2011 - page 4

Transport en autobús. Any 2011
215
Total 1a Corona STI
2.242,9 1.462 6,0 79,9 263,6 0,3% 192,95
Línies Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Δ
11/10 (%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Autobusos gestió AMB
Transports de Barcelona, SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SL
Rosanbus, SL
TCC2, SL
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
SGMT, SL
Bus Nou Barris, SLU
UTE Julià-Trapsa-Marfina Bus
106
2
23
13
10
2
44
7
2
4
2
936,0
9,0
405,0
138,0
103,0
25,5
502,0
40,0
34,0
26,5
24,0
869
9
129
56
59
10
251
15
23
5
36
42,6
0,4
9,6
4,0
3,4
0,5
13,2
0,8
4,0
0,4
1,1
188,4
1,9
16,9
7,9
10,6
0,5
30,1
1,6
4,5
0,5
0,7
-0,6%
-16,5%
5,1%
10,8%
8,6%
6,8%
-4,3%
3,4%
25,7%
5,0%
22,4%
123,30
0,70
8,96
3,54
4,84
0,19
13,53
0,59
23,26
0,16
13,89
6,8
2,8
4,8
4,6
4,9
8,6
4,4
6,0
2,3
7,0
6,1
Primera Corona STI
Línies Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Δ
11/10 (%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Cingles Bus, SA
Cintoi Bus, SL
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA
Empresa Plana, SL
FYTSA
La Hispano Igualadina, SL
La Vallesana, SA
Sarbus (Marfina Bus, SA)
Soler i Sauret, SA
Transportes Castellà, SA
Altres (19)
10
26
10
19
17
60
4
27
39
10
15
26
18
86
163,2
553,0
381,0
361,8
337,0
1.303,6
146,8
775,5
1.867,0
179,0
333,0
479,0
678,7
3.000,0
11
19
36
16
35
38
11
33
52
13
42
41
16
142
0,8
1,7
4,5
1,7
3,3
3,6
0,8
3,1
4,0
1,0
4,0
2,4
0,9
7,9
1,0
1,2
1,1
1,9
3,2
2,7
1,3
2,8
1,7
1,1
4,3
3,0
0,5
5,2
-0,2%
0,7%
18,1%
1,5%
4,9%
1,1%
0,5%
2,8%
4,0%
2,7%
-2,6%
4,1%
10,3%
4,7%
0,88
1,32
2,09
1,69
4,82
2,97
1,10
3,46
3,44
1,04
4,10
2,64
0,53
7,14
6,0
5,2
7,5
6,0
8,0
6,2
8,0
6,7
5,0
7,0
7,4
6,9
5,7
6,4
Resta STI
367
Total transport interurbà
10.558,5 505 6,6 39,9 31,1 2,8% 37,24
Línies Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Δ
11/10 (%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers
CTSA-Mataró Bus
CTSA-Rubí Bus
Manresa Bus, SA
Sarbus+Saíz (Sant Cugat)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
TMESA (Terrassa)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Altres (19)
4
8
6
8
12
4
14
13
51
20,1
40,0
41,7
36,0
80,9
19,7
225,4
114,9
532,9
7
23
12
14
19
10
52
58
52
0,5
1,2
0,8
0,7
1,2
0,5
2,8
3,1
3,0
1,3
4,8
1,4
2,1
1,5
0,9
12,2
13,4
3,3
-1,4%
-0,5%
6,6%
-1,8%
6,2%
-0,1%
1,6%
-1,1%
1,6%
0,97
2,74
0,65
1,11
0,57
0,53
5,42
7,03
2,02
5,6
5,8
5,0
6,9
4,4
7,0
7,7
10,0
5,6
Transport urbà de competència municipal
120
Total altres autobusos urbans
1.111,6 247 6,4 13,9 40,9 0,5% 21,03
Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Δ
11/10 (%)
Δ
11/10 (%)
Línies
Recaptació
(M
)
Autobusos gestió AMB
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
215
367
120
2.242,9
10.558,5
1.111,6
1.462
505
247
79,9
39,9
13,9
1,9%
11,2%
-2,3%
0,3%
2,8%
0,5%
263,6
31,1
40,9
192,95
37,24
21,03
6,0
6,6
6,4
Resum transport en autobús
702
Total transport en autobús
13.913,1 2.214 6,3 133,6 4,0% 335,5 0,6% 251,23
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook