TransMet Xifres 2011 - page 5

Màxim històric de la demanda de transport a
l’àrea de Barcelona
L’oferta de la xarxa ferroviària durant l’any 2011 es va veure incrementada amb l’entrada en
funcionament el 26 de juny de la línia R8 de Rodalies de Catalunya (Renfe) entre Martorell-
Granollers, la inauguració de l’estació de Santa Rosa de la línia 9/10 de Metro de TMB el
19 de setembre i la millora de servei a la xarxa del Trambaix amb la incorporació de 4 nous
tramvies.
Pel que fa al mode autobús, va destacar la creació d’una nova línia entre Sant Boi de
Llobregat i Barcelona, així com la remodelació de la xarxa al Barcelonès Nord (Tusgsal).
També augmentà la freqüència de servei entre Manresa i Barcelona, entre Granollers i Les
Franqueses, Canovelles i l’Ametlla, i les connexions entre Sabadell i la Universitat Autònoma
de Barcelona.
Durant l’any 2011 el sistema de transport públic de l’àrea de Barcelona va assolir el seu
màxim històric de demanda, amb 935,5 milions de viatges, un 1,4% més que l’any 2010.
El transport ferroviari va acumular gairebé 600 milions de viatges, un increment de l’1,9%
respecte l’any 2010. Per operadors, Rodalies de Catalunya (Renfe) experimentà un dels
creixements més importants, passant de 103,7 milions de viatgers de l’any 2010 als 106,2
milions el 2011, un augment del 2,4%. Metro de TMB registrà un augment del 2%, amb 389
milions de viatges enfront dels 381,2 milions de l’any 2010, un increment de 7,8 milions.
La demanda de transport del mode autobús en global va créixer un 0,6% respecte l’any
anterior. Els autobusos interurbans (Generalitat) són els que van experimentar l’augment més
destacable, del 2,8%, seguits dels serveis gestió indirecta de l’AMB, que van augmentar la
seva demanda en un 2,5%, mentre els autobusos urbans de competència municipal van créi-
xer un 0,5%.
1,2,3,4 6
Powered by FlippingBook