TransMet Xifres 2012 - page 3

Transport ferroviari. Any 2012
Primera Corona STI
Línies
Longitud
xarxa (km) Estacions Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Metro
Línia 1
Línia 2
Línia 3
Línia 4
Línia 5
Línia 11
Línia 9/10
Funicular Montjuïc
Total
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Total
Rodalies de Catalunya (Renfe)
R1
R2
R3
R4
R7
Total
Tramvia Metropolità
Trambaix
Trambesòs
Total
7
2
5
3
3
6
20,7
13,1
18,4
17,3
18,9
2,3
11,1
0,8
102,6
12,0
12,0
24,0
29,1
39,0
3,3
26,5
97,9
15,1
14,0
29,1
30
18
26
22
26
5
12
2
141
18
11
29
7
12
6
5
30
29
27
56
17,6
12,1
16,7
13,3
17,1
0,4
8,0
85,2
6,7
5,3
12,0
nd
1,5
1,0
2,5
101,8
41,9
81,8
50,8
87,0
1,0
8,4
0,8
373,5
25,2
13,8
39,0
6,6
6,9
1,0
5,6
0,5
20,7
16,0
7,7
23,7
234,99
13,42
7,41
20,83
nd
8,66
3,78
12,44
16
21
19
15
20
8
20
6
125
32
15
47
10
10
3
8
4
35
15
8
22
20
Total 1a Corona STI
253,6
256
229 99,7 456,8 268,26
nd No disponible.
21
Total sist. ferroviari
732,0 384
232 225,8 578,1 451,55
8
Total Resta STI
478,4
128
68 126,1 121,3 183,29
* Dades de Rodalies de Catalunya (Renfe) pel total STI.
Línies
Longitud
xarxa (km) Estacions Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
FGC
Línia Barcelona-Vallès
Línia Llobregat-Anoia
Funicular de Gelida
Total
Rodalies de Catalunya (Renfe)
R1
R2
R3
R4
R7
R8
Total
2
6
32,0
87,0
0,9
119,9
61,8
94,8
56,4
119,0
17,8
8,7
358,5
15
31
3
49
16
20
12
28
1
2
79
9,3
10,1
0,0
19,4
23,9
41,9
8,8
28,3
1,5
2,3
106,7*
*
28,5
7,5
0,1
36,0
28,1
25,1
5,4
23,7
2,0
1,0
85,3
34,58
11,82
0,02
46,42
136,87
22
8
2
32
10
10
3
8
4
1
36
Resta STI
21
Total transport ferroviari
732,0 232 225,8 -2,9% 578,1 -3,6% 451,55
Línies Longitud
xarxa (km)
Trens/hora
punta i sentit
Cotxes-km
(milions)
Δ
12 /11
(%)
Δ
12 /11
(%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Metro
FGC
Rodalies de Catalunya (Renfe)
Tramvia Metropolità
7
2
6
6
102,6
143,9
456,4
29,1
125
49
36
22
-5,9%
-5,7%
0,8%
-10,9%
373,5
75,0
105,9
23,7
-4,0%
-6,9%
-0,2%
-2,2%
234,99
67,25
136,87
12,44
85,2
31,4
106,7
2,5
Resum transport ferroviari
1,2 4,5,6
Powered by FlippingBook