TransMet Xifres 2012 - page 4

Transport en autobús. Any 2012
209
Total 1a Corona STI
2.183,3 1.428 6,5 76,9 253,3 -3,9% 197,39
Línies Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Δ
12 /11
(%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Autobusos gestió AMB
Transports de Barcelona, SA
Authosa
Mohn, SL
Oliveras, SL
Rosanbus, SL
TCC2, SL
Tusgsal
Soler i Sauret, SA
SGMT, SL
Bus Nou Barris, SLU
UTE Julià-Trapsa-Marfina Bus
102
2
22
13
10
2
44
6
2
4
2
890,0
8,6
401,1
135,2
103,3
25,1
501,3
35,0
34,0
26,1
23,6
835
9
129
56
59
10
251
15
23
5
36
40,3
0,4
9,6
4,1
3,4
0,5
12,6
0,7
4,0
0,4
1,1
180,0
1,9
16,5
8,0
10,7
0,4
28,4
1,6
4,6
0,5
0,9
-4,5%
-3,3%
-2,4%
1,4%
0,2%
-5,7%
-5,9%
-0,2%
3,0%
-4,1%
21,2%
123,32
0,70
9,42
3,82
5,13
0,15
13,33
0,63
23,27
0,10
17,54
7,3
3,8
5,2
4,6
5,9
7,9
5,4
7,0
3,3
8,0
4,6
Primera Corona STI
Línies Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Δ
12 /11
(%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Transport interurbà
Autocars R. Font, SA
Cingles Bus, SA
Cintoi Bus, SL
CRA La Hispania, SA
Empresa Casas, SA
Empresa Sagalés, SA
Empresa Plana, SL
FYTSA
La Hispano Igualadina, SL
La Vallesana, SA
Sarbus (Marfina Bus, SA)
Soler i Sauret, SA
Transportes Castellà, SA
Altres (19)
10
19
10
20
17
56
4
25
39
11
17
27
20
86
165,8
890,7
214,0
385,2
329,4
1.251,0
146,8
738,5
1.828,0
206,6
352,7
479,0
641,7
3.456,2
11
17
36
19
33
37
11
33
52
17
51
43
13
136
0,8
1,5
4,5
1,6
3,2
3,3
0,9
3,0
3,8
1,1
4,1
2,4
0,9
8,0
1,0
1,1
1,1
1,8
3,1
2,5
1,2
2,7
1,6
1,1
4,2
2,9
0,5
5,0
-1,5%
-9,1%
-2,8%
-8,2%
-1,2%
-8,5%
-6,6%
-2,7%
-7,2%
-5,6%
-3,0%
-2,9%
-7,5%
-4,0%
0,93
1,33
2,20
1,69
4,35
3,02
1,24
3,66
3,45
1,06
4,34
2,79
0,53
7,38
6,1
6,6
8,0
5,7
7,4
7,0
9,0
7,5
6,0
5,5
6,7
6,8
6,9
6,0
Resta STI
361
Total transport interurbà
11.085,5 509 6,6 39,4 29,7 -4,5% 37,96
Línies Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Δ
12 /11
(%)
Viatges
(milions)
Recaptació
(M
)
Altres autobusos urbans
Autobusos de Granollers
CTSA-Mataró Bus
CTSA-Rubí Bus
Manresa Bus, SA
Sarbus+Saíz (Sant Cugat)
TCC (Vilanova i la Geltrú)
TMESA (Terrassa)
TUS, S. Coop. CL (Sabadell)
Altres (20)
4
8
7
8
12
4
13
13
50
20,1
40,0
48,8
36,1
108,2
19,7
98,5
112,8
547,4
7
23
13
14
19
8
52
54
49
0,4
1,2
0,8
0,7
1,3
0,5
2,8
3,0
2,7
1,2
4,3
1,3
1,9
1,5
0,8
12,0
12,8
2,9
-13,0%
-9,2%
-1,1%
-9,4%
-2,0%
-9,8%
-1,8%
-4,6%
-11,9%
0,89
2,64
0,68
1,05
0,63
0,51
5,41
6,59
1,90
6,6
6,8
7,0
8,0
5,4
8,8
8,0
10,7
6,8
Transport urbà de competència municipal
119
Total altres autobusos urbans
1.031,5 239 8,0 13,4 38,7 -5,3% 20,30
Longitud
xarxa (km)
Vehicles en
servei
Edat mitjana
flota en servei
Vehicles-km
(milions)
Viatges
(milions)
Δ
12 /11
(%)
Δ
12 /11
(%)
Línies
Recaptació
(M
)
Autobusos gestió AMB
Transport interurbà
T.urbà competència municipal
209
361
119
2.183,3
11.085,5
1.031,5
1.428
509
239
76,9
39,4
13,4
-3,7%
-1,3%
-3,1%
-3,9%
-4,5%
-5,3%
253,3
29,7
38,7
197,39
37,96
20,30
6,5
6,6
8,0
Resum transport en autobús
689
Total transport en autobús
14.300,4 2.176 6,7 129,7 -2,9% 321,7 -4,1% 255,65
1,2,3 5,6
Powered by FlippingBook