Previous Page  3 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 6 Next Page
Page Background

Transport ferroviari. Any 2013

Primera Corona STI

Línies

Longitud

xarxa (km) Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

Metro

Línia 1

Línia 2

Línia 3

Línia 4

Línia 5

Línia 11

Línia 9/10

Funicular Montjuïc

Total

FGC

Línia Barcelona-Vallès

Línia Llobregat-Anoia

Total

Rodalies de Catalunya (Renfe)

R1

R2

R3

R4

R7

Total

Tramvia Metropolità

Trambaix

Trambesòs

Total

7

2

5

3

3

6

20,7

13,1

18,4

17,3

18,9

2,3

11,1

0,8

102,6

12,0

12,0

24,0

29,0

46,1

20,1

26,5

7,8

129,5

15,1

14,0

29,1

30

18

26

22

26

5

12

2

141

18

11

29

12

13

9

13

5

52

29

27

56

18,0

11,2

16,6

13,5

16,9

0,4

7,6

nd

84,3

6,9

4,7

11,6

nd

1,5

1,0

2,5

100,9

41,2

80,1

50,9

86,7

1,1

8,3

0,7

369,9

25,9

13,5

39,4

6,7

7,1

1,1

6,1

0,5

21,6

16,1

7,7

23,8

240,17

13,79

7,20

20,99

nd

8,69

3,84

12,52

16

17

18

15

20

8

20

6

120

32

15

47

10

10

3

8

4

35

15

8

23

20

Total 1a Corona STI

285,2

278

225 98,4 454,7 273,68

nd No disponible.

8

Total Resta STI

499,1

138

68 125,3 119,6 183,63

Línies

Longitud

xarxa (km) Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

FGC

Línia Barcelona-Vallès

Línia Llobregat-Anoia

Funicular de Gelida

Total

Rodalies de Catalunya (Renfe)

R1

R2

R3

R4

R7

R8

Total

2

6

32,0

87,0

0,9

119,9

65,6

95,6

56,7

115,0

5,7

40,6

379,2

15

31

3

49

19

21

12

27

2

8

89

9,3

9,6

0,0

18,8

24,0

41,3

8,9

28,6

1,4

2,3

106,5

28,7

7,4

0,0

36,1

27,6

24,7

5,2

23,2

1,9

0,9

83,5

35,19

12,09

0,00

47,29

136,35

22

8

2

32

10

10

3

8

4

1

36

Resta STI

21

Total transport ferroviari

732,0

228

384

223,7 -0,9% 574,3 -0,7% 457,32

Línies Longitud

xarxa (km) Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

D

13/12

(%)

D

13/12

(%)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

Metro

FGC

Rodalies de Catalunya (Renfe)

Tramvia Metropolità

7

2

6

6

102,6

143,9

456,4

29,1

141

78

109

56

120

49

36

23

-1,1%

-3,0%

-0,2%

-2,5%

369,9

75,5

105,1

23,8

-1,0%

0,6%

-0,8%

0,5%

240,17

68,27

136,35

12,52

84,3

30,5

106,5

2,5

Resum transport ferroviari

(1)

(2)

(1) No inclou duplicitat de xarxa assignada a cada línia.

(2) No inclou duplicitat d’estacions assignades a cada línia.

(3) Només funciona els dissabtes i festius

(4) Dades de Rodalies de Catalunya (Renfe) pel total STI.

(3)

(4)

(4)