Previous Page  5 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 6 Next Page
Page Background

Repunt de la demanda del transport públic col·lectiu

durant el segon semestre

Durant l’any 2013 la demanda del transport públic de l’àrea de Barcelona va ser de 900,1

milions de viatgers, un 0,03% més que l’any 2012. El canvi de tendència de l’ús del sistema

de transport al llarg del segon semestre ha possibilitat aquesta estabilització de la demanda

anual respecte l’any anterior.

El transport en autobús va acumular 325,8 milions de viatgers, un increment de l’1,3% res-

pecte a l’any 2012. Els autobusos de l’AMB van experimentar un creixement de l’1,7%,

passant de 253,3 milions de viatgers de l’any 2012 als 257,5 milions el 2013. Pel que fa al

transport interurbà, va registrar un augment de l’1,8%, amb 30,2 milions de viatgers enfront

dels 29,6 milions de l’any 2012. En el cas del transport urbà AMTU, la demanda ha sofert

un decrement de l’1,6%.

La demanda del mode ferroviari va ser de 574,3 milions de viatgers, un 0,66% menys que

l’any 2012. Per operadors, FMB i Rodalies de Catalunya operat per Renfe van tenir una dis-

minució de la demanda de l’1% i el 0,8% respectivament, mentre que FGC va incrementar el

seu nombre de viatgers un 0,6% i el TRAM un 0,5%.

Al novembre la xarxa d’autobusos va oferir nous serveis amb la creació de cinc línies més de

la Nova Xarxa de Bus: H8 (Camp Nou - La Maquinista), H10 (Badal - Olímpic de Badalona),

H16 (Paral·lel - Fòrum), V3 (Zona Franca - Can Caralleu) i V17 (Port Vell - Carmel).

Cal destacar també la incorporació a la xarxa exprés.cat dels serveis Igualada - Barcelona

(juny) i Vall del Tenes - Barcelona (setembre), així com la posada en marxa del servei de la

conurbació de Granollers que ofereix servei urbà als municipis de Granollers, La Roca del

Vallès, Les Franqueses del Vallès i Canovelles.

El gràfic adjunt mostra la taxa de variació interanual acumulada de diferents indicadors de

mobilitat de viatgers. Els indicadors mostren una tendència a l’alça a partir del segon quadri-

mestre, destacant especialment la total recuperació de la demanda del transport públic col-

lectiu respecte l’any anterior, en contrast amb l’encara negativa utilització del transport privat

tant als accessos viaris a Barcelona ciutat com a les autopistes de peatge.

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

Mobilitat mensual de viatgers 2013

Taxa de variació interanual acumulada

Trànsit de passatgers de

l'aeroport de Barcelona

Trànsit als accessos

viaris al Barcelonès

Transport Públic

col·lectiu

Trànsit de vehicles

lleugers en autopistes de

peatge

0,2%

0,0%

-1,3%

-7,7%

gen. feb. març abr. maig juny jul. ag. set. oct. nov. des.

Font: indicadors de mobilitat i conjuntura, 2013. ATM