Previous Page  3 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 6 Next Page
Page Background

Transport ferroviari. Any 2014

Primera Corona STI

Línies

Longitud

xarxa (km) Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

Metro

Línia 1

Línia 2

Línia 3

Línia 4

Línia 5

Línia 11

Línia 9/10

Funicular Montjuïc

Total

FGC

Línia Barcelona-Vallès

Línia Llobregat-Anoia

Total

Rodalies de Catalunya (Renfe)

R1

R2

R3

R4

R7

Total

Tramvia Metropolità

Trambaix

Trambesòs

Total

7

2

5

3

3

6

20,7

13,1

18,4

17,3

18,9

2,3

11,1

0,8

102,6

12,0

12,0

24,0

29,0

46,1

20,1

26,5

7,8

129,5

15,1

14,0

29,1

30

18

26

22

26

5

12

2

141

18

11

29

12

13

9

13

5

52

29

27

56

17,9

10,5

16,6

13,5

16,9

0,4

7,4

nd

83,2

7,2

4,8

12,0

nd

1,5

1,0

2,5

103,1

40,4

82,0

52,4

87,9

1,2

8,2

0,6

375,7

26,7

13,8

40,5

6,8

7,3

1,2

6,6

0,5

22,3

16,3

8,2

24,5

251,82

14,73

7,61

22,33

nd

8,91

4,16

13,07

16

17

18

15

20

8

20

6

120

32

15

47

10

10

3

8

4

35

15

8

23

20

Total 1a Corona STI

285,2

278

225 97,6 463,1 287,23

nd No disponible.

8

Total Resta STI

499,1

138

68 124,6 119,5 189,94

Línies

Longitud

xarxa (km) Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

FGC

Línia Barcelona-Vallès

Línia Llobregat-Anoia

Funicular de Gelida

Total

Rodalies de Catalunya (Renfe)

R1

R2

R3

R4

R7

R8

Total

2

6

32,0

87,0

0,9

119,9

65,6

95,6

56,7

115,0

5,7

40,6

379,2

15

31

3

49

19

21

12

27

2

8

89

9,5

9,9

0,0

19,4

23,6

40,6

9,1

28,1

1,4

2,3

105,1

29,2

7,5

0,0

36,7

27,5

24,6

5,2

22,7

1,9

1,0

82,8

36,57

12,77

0,00

49,33

140,61

22

8

2

32

10

10

3

8

4

1

36

Resta STI

21

Total transport ferroviari

732,0

228

384

222,2 -0,7% 582,6 1,4% 477,17

Línies Longitud

xarxa (km) Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

D

14/13

(%)

D

14/13

(%)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

Metro

FGC

Rodalies de Catalunya (Renfe)

Tramvia Metropolità

7

2

6

6

102,6

143,9

456,4

29,1

141

78

109

56

120

49

36

23

-1,4%

3,3%

-1,3%

0,1%

375,7

77,2

105,2

24,5

1,6%

2,3%

0,1%

3,0%

251,82

71,67

140,61

13,07

83,2

31,4

105,1

2,5

Resum transport ferroviari

(1)

(2)

(1) No inclou duplicitat de xarxa assignada a cada línia.

(2) No inclou duplicitat d’estacions assignades a cada línia.

(3) Només funciona els dissabtes i festius

(4) Dades de Rodalies de Catalunya (Renfe) pel total STI.

(3)

(4)

(4)