Previous Page  5 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 6 Next Page
Page Background

Any 2014: Consolidació de la recuperació de la demanda

de transport públic

El sistema de transport públic col·lectiu de l’àrea de Barcelona va tancar l’any 2014 amb un

increment de demanda de l’1,7% i un total de 915,6 milions de viatges. Amb l’augment anual

de 15,5 milions de viatges es va confirmar la recuperació de la demanda iniciada el segon

semestre de l’any 2013.

La crisi econòmica va suposar un retrocés important d’usuaris passant d’una demanda de

934,8 milions de viatges al 2008 a 887 milions al març de 2013, situant-se a nivells similars

als de l’any 2005. Tot i això, durant aquest període de gairebé cinc anys es van produir

oscil·lacions en l’ús del transport públic a causa dels continus canvis d’hàbits en la mobilitat.

En la gràfica següent es pot veure l’evolució de la demanda interanual de tot el període 2009-

2014.

El creixement de la demanda es va distribuir entre tots els operadors, excepte per a Rodalies

de Catalunya (Renfe) i els autobusos urbans de competència municipal, que van assolir el

mateix nombre de viatgers que l’any anterior. Va destacar el creixement dels viatgers als

autobusos de gestió indirecta de l’AMB i als autobusos interurbans que depenen de la Gene-

ralitat, amb un augment del 6,9% i 2,4% respectivament, així com del Tramvia Metropolità

amb un 3%.

Pel que fa a l’oferta del mode ferroviari es va veure millorada amb l’entrada en funcionament

de noves unitats de tren (sèrie 113) a les línies urbanes i suburbanes S1 (Terrassa) i S2 (Sa-

badell) de FGC al mes de gener.

En quant a l’oferta del mode autobús, cal destacar la posada en servei al setembre de 4 línies

d’autobús d’alta prestació de la xarxa de TB (Transports de Barcelona, SA) arribant a les 13

línies i la incorporació de 20 nous autobusos híbrids; també la creació d’un nou servei de

bus a la demanda al parc de serveis aeronàutics del Prat de Llobregat i millores del servei

urbà de Sant Feliu de Llobregat, en l’àmbit de l’AMB. En quant als autobusos dependents de

la Generalitat ha continuat el desplegament de la xarxa d’autobusos exprés: 4 noves línies

exprés (febrer, juny, agost i setembre) i la millora d’expedicions en 2 línies exprés existents,

així com la millora de les comunicacions per garantir l’accés als hospitals de Mollet i del Parc

Taulí de Sabadell.

950,0

940,0

930,0

920,0

910,0

900,0

890,0

880,0

870,0

860,0

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Demanda transport públic (TAM)

gen08 - des08

gen09 - des09

gen10 - des10

gen11 - des11

gen12 - des12

gen13 - des13

gen14 - des14

abr12 - mar13

nov10 - oct11

934,76

914,28

922,28

935,45

899,80

900,07

915,56

937,04

887,02

viatgers en milions