Previous Page  2 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 6 Next Page
Page Background

Viatges

Distribució viatges per àmbits

Distribució viatges per modes

Distribució viatges per operadors

20,9%

Resta àmbit STI

79,1%

Total 1a Corona

37,5%

Mode autobús

62,5%

Mode ferroviari

2,8%

Tramvia Metropolità

9,0%

Autobusos AMB (g. indirecta)

3,6%

Autobusos DGTM (Generalitat)

4,3%

Altres autobusos urbans

8,8%

FGC 20,7%

TB

39,8%

Metro

Total 100%

Total 100%

Total 100%

11,1%

Rodalies de

Catalunya (Renfe)

Dades bàsiques. 1r semestre 2016

Línies

Àmbit corones 1 a 6 del STI

Longitud

xarxa (km)

Vehicles-km

(milions)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

Viatges

(milions)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

Recaptació

(M

)

760

TOTAL

16.089,2 179,3

2,0% 483,1

1,7% 383,59

Metro

Transports de Barcelona

Total TMB

FGC

Rodalies de Catalunya (Renfe)

Tramvia Metropolità

Autobusos AMB (gestió indirecta)

Autobusos DGTM (Generalitat)

Altres autobusos urbans

8

99

107

2

6

6

106

407

126

119,0

857,7

976,6

146,9

474,3

29,1

1.353,7

11.957,9

1.150,8

41,2

20,5

61,6

16,0

50,5

1,3

18,7

24,0

7,2

-1,8%

1,7%

-0,7%

3,8%

-0,2%

1,5%

1,8%

16,2%

5,7%

192,1

100,0

292,0

42,7

53,6

13,5

43,3

17,4

20,6

-1,6%

5,3%

0,7%

4,0%

-0,1%

5,5%

5,5%

5,9%

2,2%

125,99

70,36

196,35

38,49

66,91

6,88

41,79

21,83

11,34

Zonificació de l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat. Àmbit corones 1 a 6 del STI

(*) Dades de Rodalies de Catalunya (Renfe) incloses en l’àmbit de les corones 1-6

782

TOTAL STI

16.998,7 180,4

nd 483,4

1,7% 384,10

23

TOTAL

909,5

1,1

nd

0,3

5,1% 0,51

Línies

Àmbit 7a corona del STI

Longitud

xarxa (km)

Vehicles-km

(milions)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

Viatges

(milions)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

Recaptació

(M

)

Rodalies de Catalunya (Renfe)

Autobusos DGTM (Generalitat)

1

22

41,5

868,0

(*)

1,1

nd

nd

0,1

0,2

1,4%

6,4%

(*)

0,51

nd No disponible.