Previous Page  3 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 6 Next Page
Page Background

Transport ferroviari. 1r semestre 2016

Primera Corona STI

Línies Longitud

xarxa (km)

Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

Metro

Línia 1

Línia 2

Línia 3

Línia 4

Línia 5

Línia 9 Nord / Línia 10

Línia 9 Sud

Línia 11

Funicular Montjuïc

Total

FGC

Línia Barcelona-Vallès

Línia Llobregat-Anoia

Total

Rodalies de Catalunya (Renfe)

R1

R2

R3

R4

R7

Total

Tramvia Metropolità

Trambaix

Trambesòs

Total

8

2

5

3

3

6

20,2

12,8

17,8

16,5

18,6

10,4

19,7

2,3

0,7

119,0

12,0

12,0

24,0

29,0

46,1

20,1

26,5

7,8

129,5

15,1

14,0

29,1

30

18

26

22

26

12

15

5

2

156

18

11

29

12

13

9

13

5

52

29

27

56

7,8

4,9

7,2

5,8

7,6

3,7

4,0

0,2

nd

41,2

3,7

2,4

6,1

nd

0,7

0,5

1,3

-12,9%

-10,1%

-13,9%

-13,5%

-11,2%

-1,4%

-

-5,8%

nd

-1,8%

2,9%

0,1%

1,8%

nd

0,6%

2,8%

1,5%

-3,9%

-2,3%

-4,0%

-3,1%

-1,8%

-1,0%

-

-6,8%

-38,3%

-1,6%

1,1%

-1,3%

0,3%

0,1%

0,2%

0,2%

0,5%

0,1%

0,3%

5,0%

6,5%

5,5%

51,5

20,7

40,6

26,2

45,1

4,2

3,0

0,6

0,1

192,1

14,5

7,1

21,7

3,6

3,8

0,7

3,5

0,2

11,8

9,0

4,5

13,5

125,99

7,83

3,83

11,66

nd

4,71

2,18

6,88

16

17

18

15

20

20

8

8

6

128

32

15

47

10

10

3

8

4

35

15

8

23

21

Total 1a Corona STI

301,6 293 233 48,6 -1,3%

-0,9%

239,1

144,54

nd No disponible.

22

Total transport ferroviari

810,7

236

412

108,9 -0,2% 301,9 -0,3% 238,28

Línies Longitud

xarxa (km)

Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

Metro

FGC

Rodalies de Catalunya (Renfe)

Tramvia Metropolità

8

2

6

6

119,0

146,9

515,8

29,1

156

81

119

56

128

49

36

23

-1,8%

3,8%

-0,2%

1,5%

192,1

42,7

53,7

13,5

-1,6%

4,0%

-0,1%

5,5%

125,99

38,49

66,91

6,88

41,2

16,0

50,5

1,3

Resum transport ferroviari

(3)

(4)

(1) Només funciona els dissabtes i festius.

(2) Dades de Rodalies de Catalunya (Renfe) pel total STI.

(3) No inclou duplicitat de xarxa assignada a cada línia.

(4) No inclou duplicitat d’estacions assignades a cada línia.

8

Total corones 2 a 6 del STI

526,5 145 68 60,4 0,7%

2,4%

62,7

93,74

Línies

Àmbit corones 2 a 6 del STI

Longitud

xarxa (km)

Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

FGC

Línia Barcelona-Vallès

Línia Llobregat-Anoia

Funicular de Gelida

Total

Rodalies de Catalunya (Renfe)

R1

R2

R3

R4

R7

R8

Total

2

6

35,0

87,0

0,9

122,9

65,6

95,6

81,1

115,0

5,7

40,6

403,6

18

31

3

52

19

21

16

27

2

8

93

4,9

5,0

0,0

9,9

11,5

19,5

4,3

13,5

0,6

1,0

50,5

10,9%

-0,1%

-64,0%

5,1%

0,4%

0,7%

-0,6%

-0,6%

-4,8%

-10,7%

-0,2%

9,4%

3,4%

-58,7%

8,2%

-0,3%

-0,3%

-0,1%

-0,2%

-0,2%

-0,2%

-0,3%

17,0

4,0

0,0

21,0

13,5

12,5

2,6

11,6

1,0

0,5

41,8

20,18

6,65

0,00

26,83

66,91

22

8

2

32

10

10

3

8

4

1

36

Resta STI

(1)

(2)

(2)

1

Total 7a corona del STI

41,5

6

1

nd

1,4%

0,1

Línies

Àmbit 7a corona del STI

Longitud

xarxa (km)

Estacions Trens/hora

punta i sentit

Cotxes-km

(milions)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

D

1r sem 16/

1r sem 15 (%)

Viatges

(milions)

Recaptació

(M

)

Rodalies de Catalunya (Renfe)

1 41,5

6

1

nd

nd

nd

nd

nd

0,1

1,4%

(2)

(2)