Previous Page  5 / 6 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 6 Next Page
Page Background

Més oferta de transport i consolidació del creixement de

la demanda

L’oferta de la xarxa de transport públic col·lectiu ha incrementat significativament durant el

primer semestre de 2016.

En el mode ferroviari cal destacar l’entrada en funcionament el 12 de febrer de la línia L9

Sud de Metro, que ha suposat un augment de 19,6 km de la xarxa de metro automàtic i 15

noves estacions en servei —de les quals 6 són d’intercanvi— destacant l’arribada del metro

a l’Aeroport de Barcelona-El Prat (dues estacions) o la connexió de la xarxa de metro amb la

Fira de Barcelona (recinte Gran Via).

En quant al mode autobús cal remarcar l’entrada en funcionament el mes de febrer de 3 línies

de la Nova Xarxa Bus de Transports de Barcelona, així com reforços i millores de freqüència

a la xarxa d’autobusos de l’àmbit de l’AMB, tant de línies diürnes com nocturnes (N16 i

N17). Els autobusos interurbans de la Generalitat han ampliat els serveis dels autobusos d’al-

tes prestacions exprés.cat amb l’entrada en funcionament de la línia e17 Vallirana-Barcelona,

i millores en el nombre d’expedicions de diverses línies, tant a les 6 primeres corones del STI

com a la 7a corona. Pel que fa als serveis urbans de competència municipal, l’oferta de servei

també ha incrementat: nova línia a la ciutat de Sabadell, entre d’altres.

La demanda de transport públic durant aquest primer semestre de 2016 ha assolit els 483,4

milions de viatges, un increment de l’1,7% respecte l’any 2015 i, alhora, superant la xifra de

481,4 del primer semestre de 2011. Tot fa preveure que a finals d’aquest any 2016 s’assolirà

un nou màxim de demanda a l’àmbit del STI de l’ATM de l’àrea de Barcelona.

En el transport ferroviari la demanda s’ha contret un -0,3% respecte el primer trimestre de

2015 (conseqüència de les vagues que han afectat al servei de Metro -1,6%), mentre que

a Tramvia i FGC s’han assolit uns increments del 5,5% i del 4% respectivament. En el cas

de FGC és important l’augment de viatges del servei S1 Barcelona-Terrassa Nacions Unides

degut a les 3 noves estacions de la cocapital vallesana que van entrar en servei durant el

segon semestre de 2015. En el cas de Rodalies de Catalunya (operat per Renfe) la demanda

ha sofert un lleuger decrement del -0,1%.

La demanda del mode autobús ha experimentat un augment global del 5%, remarcant el

creixement de Transports de Barcelona que ha assolit la xifra de 100 M de viatges. Els auto-

busos de l’AMB van incrementar la seva demanda fins al 5,5% respecte el primer semestre

de 2015, mentre els autobusos interurbans de la Generalitat van experimentar un augment

important, de gairebé el 6%. Finalment, els autobusos urbans municipals han augmentat un

2’2% la seva demanda.

viatges (en milions)